×
×
×
×
×
×
×
×
Volgende
Effectief woord- en beeldgebruik

Stap 8: Waardencirkel van Schwartz

De sociaal psycholoog Shalom Schwartz identificeerde 56 waarden die door iedereen, wereldwijd, worden herkend. Deze waarden vormen de basis van onze motivaties en ze zijn de maatstaf waarmee we onze daden en die van anderen beoordelen. Schwartz bracht de waarden in een cirkelvorm in kaart en illustreert daarmee hoe waarden elkaar beïnvloeden. De waarden ‘ruimdenkendheid en ‘gelijkheid’ liggen bijvoorbeeld dicht bij elkaar in de waardencirkel, wat betekent dat ze nauw met elkaar verbonden zijn. Daartegenover staan ongelijksoortige waarden, zoals ‘rijkdom’ en ‘een spiritueel leven’, die ver van elkaar liggen.

Wij herkennen elk van deze waarden, maar we verschillen in het gewicht dat we aan elk van de waarden toeschrijven. De voorkeuren voor waarden beïnvloeden onze acties, zoals de keuze van onze carrière, familiestructuur en politieke overtuigingen. Waarden kunnen tijdelijk worden versterkt, wanneer bepaalde communicatie onze aandacht erop vestigt. Dit kan vervolgens onze houding en gedrag beïnvloeden. Wanneer een artikel of campagne ons bijvoorbeeld herinnert aan altruïstische waarden, dan is de kans groter dat we positief reageren op verzoeken om hulp of donaties.

De waardencircel van Schwartz

Opdracht: Bekijk de verschillende waarden in de cirkel en bedenk welke waarden voor jullie organisatie belangrijk zijn en of jullie communicatie in lijn is met jullie waarden.

De waarden van Schwartz zijn onder te verdelen in de volgende basis waarden, waarbinnen specifieke waarden gedefinieerd zijn:

  1. Macht (power): de waarde van macht in het leven, controle over mensen of middelen
  2. Prestatie (Achievement): de waarde om dingen te bereiken en persoonlijk succes te boeken
  3. Hedonisme (Hedonism): de waarde om te genieten in het leven & plezier te hebben
  4. Prikkels (Stimulation): de waarde van een spannend en uitdagend leven
  5. Zelfbepaling (Self-direction): de waarde om zelf je richting te bepalen, nieuwsgierigheid, zelfrespect
  6. Universalisme (Universalism): de waarde van wijsheid en openheid
  7. Altruïsme (Benevolence): de waarde om anderen te helpen
  8. Traditie (Tradition): de waarde om te hechten aan traditie
  9. Conformiteit (conformity): de waarde om te hechten aan conformiteit, te voldoen aan sociale verwachtingen
  10. Veiligheid (Security): de waarde voor veiligheid in je leven

Support