×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

វគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀន

នៅប្រទេសមួយចំនួនវគ្គសិក្សាត្រូវបានចាប់ផ្តើមឡើងវិញ តាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ឬក្នុងថ្នាក់រៀន (សូមមើលតារាងខាងក្រោម) នៅប្រទេសផ្សេងទៀត វគ្គសិក្សាត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ ១៩ នៅលើពិភពលោក។ វគ្គសិក្សាតាមអ៊ិនធរណេត និងឧបករណ៍ជំនួយរបស់យើង and toolkits បន្តផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ! យើងលើកទឹកចិត្តអោយអ្នករៀនតាមអ៊ីនធឺណិតហើយទាក់ទងមកដៃគូសហការរបស់ Change the Game Academy ដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រ។ ពួកយើងរីករាយក្នុងការគាំទ្រ និងបង្ហាត់បង្រៀនអ្នកនៅពេលដែលអ្នកកំពុងសិក្សាតាមវគ្គសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិត។

វគ្គសិក្សានាពេលខាងមុខ

កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទីទីតាំងមុខវិជ្ជាប្រភេទនៃព្រឹត្តិការណ៍ភាសា 
2022-05-235Phnom PenhMobilising Supportវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាខ្មែរ 
2022-06-288Salvador, Bahia, BrazilMobilising Supportវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាព័រទុយហ្កាល់>>
2022-07-115Phnom Penh, CambodiaLocal Fundraisingភាសាខ្មែរ>>
2022-08-155Location (place and country) Siem Reap/Sihanouk Ville/Kompot province, CambodiaLocal Fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាខ្មែរ>>
2022-09-125Location (place and country) Sihanouk Ville/Kompot/Koh Kong province, CambodiaLocal Fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាខ្មែរ>>
2022-10-105Location (place and country) Sihanouk Ville/Kompot/Koh Kong province, CambodiaLocal Fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាខ្មែរ>>

វគ្គសិក្សានាពេលបច្ចុប្បន្ន

កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទីទីតាំងមុខវិជ្ជាប្រភេទនៃព្រឹត្តិការណ៍ភាសា 
2022-04-2013Nairobi, KenyaMobilising Supportវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេស>>
2022-04-1213Nairobi, KenyaLocal Fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេស>>
2022-04-056BrazilLocal Fundraisingភាសាព័រទុយហ្កាល់>>
2022-03-188OnlineLocal Fundraisingភាសាអង់គ្លេស>>
Early 20227 daysTrincomalee, Sri LankaLocal Fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាតាមិល>>
First week of December 202112 daysIndia, virtualMobilising Supportភាសាអង់គ្លេស>>
2021-11-295 daysMoshi, TanzaniaLocal Fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេស>>
November 20218 daysNepalMobilising Supportវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសានេប៉ាល់>>
November 20215 daysNepalLocal Fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសានេប៉ាល់>>
2021-11-015 daysBanjulLocal Fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេស>>