×
×
×
×
×
×
×
×
បន្ទាប់

វគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀន

នៅប្រទេសមួយចំនួនវគ្គសិក្សាត្រូវបានចាប់ផ្តើមឡើងវិញ តាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ឬក្នុងថ្នាក់រៀន (សូមមើលតារាងខាងក្រោម) នៅប្រទេសផ្សេងទៀត វគ្គសិក្សាត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ ១៩ នៅលើពិភពលោក។ វគ្គសិក្សាតាមអ៊ិនធរណេត និងឧបករណ៍ជំនួយរបស់យើង and toolkits បន្តផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ! យើងលើកទឹកចិត្តអោយអ្នករៀនតាមអ៊ីនធឺណិតហើយទាក់ទងមកដៃគូសហការរបស់ Change the Game Academy ដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រ។ ពួកយើងរីករាយក្នុងការគាំទ្រ និងបង្ហាត់បង្រៀនអ្នកនៅពេលដែលអ្នកកំពុងសិក្សាតាមវគ្គសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិត។

វគ្គសិក្សានាពេលខាងមុខ

កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទីទីតាំងមុខវិជ្ជាប្រភេទនៃព្រឹត្តិការណ៍ភាសា 
2023-09-255BrazilMobilising Supportវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាព័រទុយហ្កាល់>>

វគ្គសិក្សានាពេលបច្ចុប្បន្ន

កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទីទីតាំងមុខវិជ្ជាប្រភេទនៃព្រឹត្តិការណ៍ភាសា 
2023-05-2711Phnom PenhMobilising Supportវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាខ្មែរ>>
2023-05-225JohannesburgMobilising Supportវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេស>>
2023-05-1511NairobiLocal Fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេស>>
2023-05-095Yogyakarta, Java, IndonesiaLocal fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀន>>
2023-04-254Salvador, BahiaLocal Fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាព័រទុយហ្កាល់>>
2023-04-255,5Trincomalee, Sri LankaLocal Fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាស៊ីនហាឡា>>
2023-04-226KathmanduLocal fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសានេប៉ាល់>>
2023-03-0911Busia Town, KenyaMobilising Supportវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេស>>
2023-03-0611Wote Town, KenyaMobilising Supportវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេស>>
2023-03-0211NairobiLocal Fundraisingវគ្គសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេស>>